Sök
Stäng denna sökruta.

Erfarenhet

Jag har mångårig industriell erfarenhet med bland annat som VD, Styrelseordförande och i olika ledande chefspositioner under 30 år. Jag har ansvarat för allt från små team till organisationer med upp till 550 medarbetare.

Jag har lång erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning med tyngdpunkt på systemförsäljning och B2B och B2G.

Jag har gedigen erfarenhet inom produktions- och fabriksledning, anskaffning och logistikoptimering.

Jag har erfarenhet av projektdrift och som kvalitets och kontroll ansvarig för ett antal byggnationer.

Det här är Mikael Johannison

Min personlighet präglas av energi och kreativitet. Jag är ivrig att sätta och nå mål. Jag är resultatorienterad och har en välutvecklad förmåga att analysera situationer baserat på helhetssyn. Att formulera strategier och leda förändringsprojekt är också några av min styrkor.

Min förmåga att skapa och underhålla relationer samt navigera en svår och konkurrensutsatt marknad och samtidigt kunna utveckla och genomföra strategier har blivit en av mina stora styrkor.

Under min industriella karriär har jag stått inför flera utmaningar och har utvecklat en förmåga att omvandla stagnerande organisationer genom att injicera en känsla av fart och optimera processerna för produktion och administration. En framgångsrik metod har varit mitt sätt att etablera förståeliga, enkla och relevanta mätningar som återspeglar de övergripande organisatoriska mål som är satta.

Under mina år som chef så har jag fått hantera både organisatoriska ökningar och kraftiga neddragningar, beroende på marknadsutveckling. Det har gett mig erfarenheten att tillämpa situationsanpassat ledarskap i syfte att stötta en organisation oavsett yttre påverkansfaktorer på så sätt att påverkan på verksamheten minimeras. Mitt arbete har också givit mig värdefull erfarenhet i att leda kvalificerad och välutbildad personal.

Som chef agerar jag både som en drivande kraft och en coach, jag strävar efter att vara en god lyssnare och samtidigt stödja min medarbetare att agera, att växa och att ta ökat ansvar i sina roller.